معلم اول خدای تبارک و تعالی است

«اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم.»۱

«ای رسول گرامی بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید. انسان را از خون بسته سرشت. بخوان قرآن را و (بدان که) پروردگار تو کریم ترین کریمان عالم است. همان خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت، آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست.»

خداوند متعال در نخستین آیات قرآنی که بر قلب مبارک پیامبر اکرم (ص) نازل می شود، خود را «معلم» می خواند و هنر «معلم بودن» خود را بعد از آفرینش انسان که پیچیده ترین و بهترین شاهکار خلقت و جانشین خداوند بر روی زمین است، می آورد. خداوند خود را معلم معرفی می کند چرا که به وسیله قلم به انسانی که هیچ نمی دانست، نوشتن آموخت.

حضرت امام خمینی (ره) در مورد مقام و هنر «معلمی» خداوند بزرگ، می فرمایند:« معلم اول خدای تبارک و تعالی است ….. به وسیله وحی؛ مردم را دعوت می کند به نورانیت؛ دعوت می کند به محبت؛ دعوت می کند به مراتب کمالی که از برای انسان است.»